עבדתי בניקיון בסופר באמצעות חברת כוח אדם, במשך שנתיים וחצי. במהלך העבודה נגרמו לי נזקים רפואיים בגלל חומרי הניקיון. פניתי לרופא תעסוקתי אשר קבע שאיני כשירה להמשיך בעיסוקי כעובדת ניקיון ומוגבלת לעבודה עם חומרים שעשויים לגרות את דרכי הנשימה. הרופא התעסוקתי שוחח עם המעסיק וביקש ממנו להציע לי עבודה אחרת. פניתי למעסיק ובקשתי שיציע לי עבודה שמתאימה לקביעה של הרופא התעסוקתי או לפטר אותי ולשלם לי פיצויי פיטורים. למעסיק אין עבודה אחרת להציע לי והוא מסרב לשלם פיצויי פיטורים, האם זה חוקי ?

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד זכאי לפיצויי פיטורים אם התפטר לרגל מצב בריאותו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות. על פי לשון החוק, כפי שפורש על ידי בתי הדין לעבודה, אין די בכך שהמצב הבריאותי הלקוי היה בבחינת "רקע" להתפטרות, אלא יש להראות כי המצב הבריאותי הוא המניע להתפטרות או לפחות אחד המניעים הממשיים לכך. את המסמכים המעידים על המצב הרפואי הלקוי יש להביא מרופא תעסוקתי. יש לשים לב כי על פי הפסיקה חייב העובד המתפטר עקב מצב בריאותי להודיע למעסיקו על כוונתו להתפטר מראש, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה חלופיים שיאפשרו לעובד להמשיך בעבודתו. עם זאת, אין העובד חייב לקבל כל עבודה אחרת שמציע לו המעסיק, אלא רק עבודה ההולמת את כישוריו. רק במידה והמעסיק לא הצליח למצוא לעובד עבודה המתאימה למגבלותיו, זכאי העובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא