עבדתי בניקיון בחברה קבלנית, במשך 5 שנים. יצאתי לחופשת לידה, כשחופשת הלידה הסתיימה, כתבתי מכתב לחברה והודעתי להם שאני לא חוזרת לעבודה ושאני מתפטרת בשביל לטפל בתינוקת. המעסיק טוען שלא מגיעים לי פיצויי פיטורים מלאים בגלל שהתפטרתי בעצמי. האם המעסיק יכול להגיד דבר כזה?

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי, עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, תהיה זכאית לפיצויי פיטורים בתנאי מפוטרת. חשוב להדגיש כי אם אין בכוונתה של העובדת לחזור לעבודה, עד 9 חודשים מיום שילדה, היא צריכה למסור הודעה בכתב למעסיק שהיא מתפטרת ושאין בכוונתה לחזור לעבודה.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא