מתי מגיע לי תשלום פיצויי פיטורין?

לפיצוי פיטורין זכאים עובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בשל: הרעה מוחשית בתנאי עבודה; מצב בריאותי; במהלך 9 חודשים מיום הלידה, מעבר למרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה לצורך הצטרפות לבן-זוג המתגורר שם, מעבר לישוב חקלאי/ עיר פיתוח ל-6 חודשים לפחות, פטירת מעסיק/עובד, פשיטת רגל של מעסיק; התפטרות בעקבות התגייסות לצה"ל /שב"ס/ משטרה; מעביד לא פנה שלושה חודשים לפני סיום החוזה בהצעה לחדש את החוזה; הגעת העובד לגיל הפרישה; מי שהתריע בפני המעסיק (בכתב) שלא קיבל את זכויותיו לפי חוק או נסיבות אחרות שלא ניתן לצפות מן העובד שימשיך בעבודתו. מועד תשלום: עם הפסקת יחסי העבודה.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא