המעביד שלי קיבל אותי לעבודה אבל מעולם לא נתן לי מכתב המאשר זאת.

המעביד מחויב לתת הודעה בכתב על השכר ותנאי העבודה, וזאת לא יאוחר מתום החודש הראשון לעבודה. נעשה שינוי בתנאים – ייתן המעסיק לעובד הודעה בכתב על השינוי. חשוב לזכור כי חובה על המעביד לתת לעובד הודעה על התחלה וסיום יחסי עבודה בכתב.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא