האם מגיע לי שכר עבור ימי מחלה?

מעסיק חייב בתשלום כנגד הצגת אישור רפואי. יום ראשון לא משולם. השני והשלישי, 37.5% מהשכר היומי. מהיום הרביעי ואילך, 75% משכרו. עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, ורשאי לצבור עד 90 ימים. אפשר לנצל חלק מדמי מחלה הצבורים בגין מחלת בן זוג (6 ימים), הורה או הורה של בן/בת זוג שמלאו לו 65 שנה (6 ימים), מחלת ילד עד גיל 16 (8 ימים), לידה של – בת זוג (7 ימים).

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא