האם המעביד שלי יכול לפטר אותי בעל פה ולומר לי שממחר לא אגיע יותר לעבודה? לחילופין, מצאתי עבודה טובה יותר, האם אני יכול להתקשר למעביד להגיד לו שאני מתפטר ולהתחיל מחר לעבוד במקום החדש?

ההודעה על פיטורים או התפטרות היא בכתב בלבד עם ציון תאריך כתיבת המכתב ותאריך בו ייכנסו לתוקף הפיטורים או ההתפטרות. חובת מתן הודעה מוקדמת מוטלת גם על המעביד וגם על העובד. ספירת הימים תעשה באופן הבא: עובד חודשי – במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתו הראשונים, ויומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מחודש השביעי לעבודתו (בנוסף לשישה). לאחר שנת עבודה הודעה מוקדמת של חודש. עובד יומי /שעתי- במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה – שבועיים. במהלך שנת עבודתו השנייה – שבועיים ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. במהלך שנת העבודה השלישית – שלושה שבועות ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנות עבודה ואילך – חודש.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא