האם אפשר להפנות ילד לועדת השמה גם ללא הסכמת הוריו ?

כן. יש להודיע להם על ההפנייה ולהזמינם להופיע בפני הועדה.

Posted in: רווחה

עמודים נוספים באותו נושא