אני עובד באותו מקום כבר שנתיים, מעולם לא יצאתי לחופשה כיצד אני יודע כמה ימי חופשה מגיעים לי עד כה?

לעובדים שמועסקים בשבוע במשך חמישה ימים: מגיע 10 ימים נטו (ללא שבתות) בשנה במשך 4 השנים הראשונות ו-11 ימים בשנה החמישית. לעובדים שמועסקים 6 ימים בשבוע: מגיע 12 ימים בארבע שנים ראשונות ובשנה החמישית – 14 יום. מספר ימי החופשה עולה עם הוותק.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא