אני סטודנט שנה ראשונה למשפטים. כיצד ומתי אתם ממליצים לי להתחיל לחפש התמחות?

העצה הטובה ביותר שאנו יכולים לתת לך היא, שבשנה הראשונה תלמד בעיקר מבואות למקצועות, ועל כן יהיה לך יותר קל להצטיין במקצועות אלה. אם הוצאת ציון נמוך במועד א' במבחן או בעבודה, אנו ממליצים לך לגשת לתקן את הציון במועד ב'. הצטיינות בשנה הראשונה ללימודיך תקל עליך בחיפוש ההתמחות בשנה השנייה, וכן תאפשר לך, אם תחפוץ בכך, לעבור בשנה השנייה מהמוסד שבו אתה לומד, לאחת האוניברסיטאות. שני פרמטרים אלה, הצטיינות ולימודים באוניברסיטה, יקלו עליך בהמשך למצוא התמחות במקום טוב.

Posted in: עולים במשפט ובצדק

עמודים נוספים באותו נושא