פרויקט נערי דין

projects_justice_hor1

פרויקט "נערי דין" הינו אחד מהפרויקטים שמקיימת עמותת "טבקה" בקהילה מזה כ-9 שנים בחמש ערים ברחבי הארץ. הפרויקט מיועד לקבוצות נוער בשילוב נוער במצב סיכון, ונועד להקנות ידע בנושאים משפטיים וחברתיים וזאת תוך הבנת המשמעות לחיים בחברה דמוקרטית והכרת מושגי יסוד במערכת המשפטית. בפרויקט כ- 120 בני-נוער בכיתות ט' עד י"ב יוצאי אתיופיה ואחרים אשר אותרו כבעלי פוטנציאל מנהיגות. המשתתפים בתכנית נחשפים לעולם המשפט ולערכים של שוויון, סובלנות, דמוקרטיה, זכויות אדם וזכויות חברתיות. הנערים מקבלים כלים להתמודדות עם מצבים מורכבים של אינטרסים מנוגדים, תחרות בין זכויות וקונפליקט בין רצונות שונים.

 מטרות הפרויקט:

  • חשיפת הנוער לעולם המשפט תוך הקניית ידע משפטי לצד התוודעות לנורמות הקבועות בחוק ובפסיקה.
  • חשיפת בני נוער לערכים העומדים מאחורי עולם המשפט, והקניית כלים להתמודד עם סיטואציות כגון אינטרסים מנוגדים, תחרות בין זכויות וקונפליקט בין רצונות שונים.
  • העצמת יכולותיהם האישיות והעלאת הביטחון העצמי של הנערים המשתתפים בפרויקט.
  • חיזוק מסוגלותם של הנוער להתערות ולהצליח בחברה הישראלית כאזרחים בעלי מודעות חברתית ובעלי מוטיבציה לתרום לחברה.

עיקרי פעילויות הפרויקט :

  • הנחיית סטודנטים למשפטים את בני הנוער בצוותים הכוללים סטודנט יוצא אתיופיה יחד עם סטודנט ישראלי ותיק.
  • 15-16 מפגשים שבועיים בני שעה וחצי לאורך השנה המוקדשים לדיון בסוגיות משפטיות וערכיות, לצד התוודעות לנורמות הקבועות בחוק ובפסיקה  ע"י מערך מובנה ואחיד שמותאם לגיל ולרמה של הנוער.
  • סיור בבית-המשפט העליון ומפגש עם נציגי רשות האכיפה – המשטרה.
  • תוצר סופי  של "משפט מבוים" פרי ידם של בני- הנוער בכל קבוצה שנועד להעמיק את חווית הלמידה לאורך השנה בדרך חווייתית ומעשירה.

projects_justice_hor4 projects_justice_hor3