עולים במשפט ובצדק

projects_leadership_hor2

התכנית 'עולים במשפט ובצדק' לקידום ושילוב משפטנים יוצאי אתיופיה במערכת המשפט הישראלית הינה תכנית חדשנית שהותאמה באופן ייחודי לקהל היעד של סטודנטים, מתמחים ועורכי-דין יוצאי אתיופיה. התכנית הופעלה ע"י עמותת 'טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה' בסיוע תב"ת מיולי 2006 ועד מאי 2009 וממשיכה כיום לפעול בסיוע גורמים אחרים.

כיום, מספר הסטודנטים האתיופיים למשפטים עולה בהדרגה ומגיעל-130 סטודנטים בשנת 2010. משפטנים יוצאי אתיופיה נאלצים להתמודד עם מחסור בקשרים אישיים וברשתות תמיכה חברתיות, ועם קשיי התמצאות ברזי שוק העבודה הישראלי. קיומן של דעות קדומות, שעדיין מושרשות בקרב חלק מהחברה הישראלית אף מעצים את האתגר כאמור. כמו כן, משפטנים יוצאי אתיופיה מתמודדים בהסרת חסכים וחסמים אישיים וחברתיים המעכבים את התקדמותם.  טבקה מבקשת לעודד סטודנטים אלה, המשמשים בדרך כלל פורצי דרךלחינוך גבוה במשפחותיהם ואשר אינם נהנים מרשת חברתית שתעזור להם למצוא התמחותמתאימה או משרה הולמת. התמדתם העיקשת היא אות לאומץ לב ולנחישות.

התברר כי למרות האיכות הגבוהה והפוטנציאל העצום של קהל היעד (המשפטנים יוצאי אתיופיה), אין להתעלם מן האתגרים המיוחדים העומדים בפני משפטנים אלה, בעיקר כאשר הם מנסים להשתלב בשוק העבודה הישראלי ולהתפתח כמובילים וכשווים בחברה הישראלית. כמו כןף אין לשכוח כי עולם התעסוקה המשפטי הינו בעל מאפיינים ייחודיים משלו (כמו למשל סגירת מקום התמחות כבר בשנה ב' או ג' ללימודים) ובשנים האחרונות מדובר בשוק שבו ההיצע עולה בצורה משמעותית על הביקוש והתחרות על כל מקום התמחות ועבודה הינה קשה.

עיקרי הפעילות:

  • הסרת החסמים והכשרתם והעשרתם לקראת חיפוש מקום עבודה והשתלבות בעולם המשפט ומחוצה לו.
  • בניית תוכנית נקודתית ומכוונת להצלחה אישית של המשפטנים.
  • מתן עזרה במציאת מקום התמחות ואף השמה של הסטודנט/ית  במקומות עבודה איכותיים.
  • חיזוק ופיתוח  הסטודנטים בעלי פוטנציאל גבוה כבר מתחילת הלימודים באמצעות מלגות לימודים, הכשרות, תכנית מנהיגות וליווי אישי.
  • בניית תוכנית מנהיגות למשפטנים, אשר מטרתה פיתוח היכולות הדרושות למשפטנים כמובילים, העלאת המודעות החברתית בנושאים הקשורים בבני הקהילה ובחברה הישראלית.
  • הענקת מענה לסטודנטים ולעורכי-הדין חלשים יותר (כמו בכל מגזר, רמת הסטודנטים יוצאי אתיופיה אינה אחידה…) על מנת לחזק ולקדם גם אותם.

בעקבות התכנית אנו מאמינים בפיתוח יכולותיהם של המשפטנים וקידומם כפרטים וקבוצה בעלת פוטנציאל רב – הן מבחינת שבירת מיתוסים ביחס לקהילה בציבור הרחב והן מבחינת בניית מנהיגות מקצועית צעירה שתקדם את הקהילה בפרט ואת החברה הישראלית בכלל.