מרכז טבקה לזכויות הילד והמשפחה

projects_children_hor2

המרכז לזכויות הילד והמשפחה בעמותת טבקה הוקם במטרה לקדם את זכויותיהם ורווחתם של ילדים יוצאי אתיופיה ויצירת תשתית למימוש הפוטנציאל האישי. הפעילויות המגוונות המופעלות במסגרת המרכז נותנות מענה רחב ואינטרדיסציפלינרי, ופועלות להסרת החסמים המונעים מהילדים הזדמנות שווה ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם.
בחברה מתוקנת ונאורה זכויותיו של הילד כוללות את הזכות לחינוך, הזכות להתפתחות אישית, הזכות להזדמנות שווה, הזכות להגנה, הזכות לכבוד וכיו"ב. הנחת המוצא היא כי הילד אינו יכול לממש את הפוטנציאל הגלום בו אם זכויותיו אינן מכובדות ואם הוא אינו זוכה להגנה ראויה ולהזדמנות שווה. כמו כן, במצבי משבר נדרשת התערבות מקצועית המתחשבת בזהותו, תרבותו, והסביבה הטבעית התומכת בו. מימוש הפוטנציאל האישי הגלום בילד הינו נגזרת של מקומו במשפחה, בקהילה ובחברה.
מעורבות ההורים הינו מרכיב משמעותי במימוש הפוטנציאל האישי הגלום בכל ילד וילדה. מעורבות זו חשובה שבעתיים במימוש הפוטנציאל של ילדים יוצא-אתיופיה. כיום, מעורבות ההורים יוצאי אתיופיה הינה מועטה בשל חוסר מודעות לאופן שבו המערכת עובדת, ולחובותיהם וזכויותיהם בכל הנוגע לגידול ילדיהם, הקניית ערכים והכנתם ל"עולם האמיתי". כמו כן, הם חסרי כלים שיסייעו להם לעמוד על זכויותיהם בצורה אסרטיבית.
לפיכך, אנו עדים לא אחת להורים לילדים, שסולדים מכל מה שהמערכת מייצגת, ומתנגדים לטיפול המוצע להם, שעשוי להלום את טובת ילדיהם. על פי רוב, נפתחים הליכים משפטיים נגד משפחות ממוצא אתיופי, בשל בעיה בתקשורת עם הילדים ו/או עם המערכת הבית-ספרית ו/או הרווחה.
אנו משוכנעים כי עבודה נכונה עם ההורים, תוך הגברת המודעות שלהם לזכויות וחובות כהורים, והקניית כלים לעבוד עם המערכת הבית-ספרית והמערכות האחרות הפועלות בנושא, תסייע בשיפור מערכת היחסים עם ילדיהם.
הניסיון המצטבר מעבודה רבת שנים מלמד כי יש להעמיק ולטפל בסוגיה ברמה מערכתית. חשיבות ההגנה על זכויות הילדים וקידום הזדמנות שווה דורש כי בטיפול המשפטי הפרטני והציבורי ישולבו כלים ושירותים משלימים מתחום החינוך, הגישור והרווחה. טבקה עוסקת רק במקרים בהם אין פתרון מוצע על ידי הממסד או גופים אחרים.