הפרויקט לבניית חוסן קהילתי-משפטי

projects_advocacy_vert1

הפרויקט לבניית חוסן קהילתי-משפטי נועד להביא לקידום מעמדה של הקהילה האתיופית בישראל באמצעים משפטיים-ציבוריים. זאת, על מנת לאפשר שינויים חברתיים המסייעים לקליטתם, רווחתם וקידומם של העולים מאתיופיה בארץ. בין היתר שואף הפרויקט להביא למניעה וביטול של החלטות מקפחות ולהקטנה ומיגור של אפליה ודעות קדומות הפוגעות הן בעולים מאתיופיה והן בחברה הישראלית השוויונית והערכית. בנוסף, הפרויקט נועד להביא לשינוי במדיניות הקיימת, ולשיפור המצב המשפטי הקיים בנושאים הנוגעים לעולים.
לצורך השגת מטרה זו משתמשת עמותת טבקה במספר אמצעים:

  • איתור נושאים המצריכים שינויי מדיניות ופניות לגורמים בעלי השפעה בממשלה, בכנסת וגופים אחרים
  • העלאת נושאים לשיח הציבורי, קידום וייזום חקיקה עקרונית לקהילה.
  • יצירת קואליציות עם ארגונים, גופים ו/או אישים בעלי אינטרס משותף.
  • הופעה מול מקבלי החלטות על מנת לקדם את האינטרסים של הקהילה והארגון, כגון וועדות הכנסת השונות, והשתתפות בדיונים יזומים או אחרים.
  • פניות בכתב לגורמים שונים בעלי השפעה תוך הצגת ניירות עמדה.
  • ניהול תיקים בעלי חשיבות עקרונית לקהילה, לעיתים תוך טיפול אישי בבני קהילה, אשר עניינם הוא בעל חשיבות ציבורית.
  • הגשת עתירות לבג"צ בנושאים עקרוניים הנוגעים לכלל הקהילה ומקדמים נושאים בעלי אופי ציבורי.

באלו נושאים אנו מטפלים?
טבקה מטפלת בנושאים עקרוניים הנוגעים לכלל הקהילה. לדוגמא במקרה של אפליה או גזענות, אנו מעמיקים בבדיקה עובדתית ומשפטית, ומטפלים במקרה לאורך כל הדרך.
במקרים בהם נראה שהמדובר בעניין אישי יותר, שאינו קשור לעצם היות הפונה יוצא הקהילה, או במקרים בהם מדובר בעניין שקשור לסכסוך או מחלוקת בין שני צדדים פרטיים, טבקה נותנת יעוץ משפטי ראשוני ומפנה את הפונה לגורם המטפל המתאים.
הטיפול שלנו אמנם מסייע לפונה היחיד, אך הפן העקרוני שלו משרת את כל הקהילה.