שאלות ותשובות

דיני עבודה

המעביד שלי משלם לי 19.50 ₪ לשעת עבודה האם זה חוקי?

שכר המינימום לחודש עבודה במשרה מלאה (186 שעות), 3,850 ש"ח. לשעה: 20.70 ש"ח. כל מעביד חייב לעמוד בתשלום שכר זה לפחות. שכר זה אינו כולל תשלום עבור נסיעות, או כל זכות סוציאלית אחרת.

מתי מגיע לי תשלום פיצויי פיטורין?

לפיצוי פיטורין זכאים עובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בשל: הרעה מוחשית בתנאי עבודה; מצב בריאותי; במהלך 9 חודשים מיום הלידה, מעבר למרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה לצורך הצטרפות לבן-זוג המתגורר שם, מעבר לישוב חקלאי/ עיר פיתוח ל-6 חודשים לפחות, פטירת מעסיק/עובד, פשיטת רגל של מעסיק; התפטרות בעקבות התגייסות לצה"ל /שב"ס/ משטרה; מעביד לא פנה שלושה חודשים לפני סיום החוזה בהצעה לחדש את החוזה; הגעת העובד לגיל הפרישה; מי שהתריע בפני המעסיק (בכתב) שלא קיבל את זכויותיו לפי חוק או נסיבות אחרות שלא ניתן לצפות מן העובד שימשיך בעבודתו. מועד תשלום: עם הפסקת יחסי העבודה.

האם המעביד שלי יכול לפטר אותי בעל פה ולומר לי שממחר לא אגיע יותר לעבודה? לחילופין, מצאתי עבודה טובה יותר, האם אני יכול להתקשר למעביד להגיד לו שאני מתפטר ולהתחיל מחר לעבוד במקום החדש?

ההודעה על פיטורים או התפטרות היא בכתב בלבד עם ציון תאריך כתיבת המכתב ותאריך בו ייכנסו לתוקף הפיטורים או ההתפטרות. חובת מתן הודעה מוקדמת מוטלת גם על המעביד וגם על העובד. ספירת הימים תעשה באופן הבא: עובד חודשי – במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתו הראשונים, ויומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מחודש השביעי לעבודתו (בנוסף לשישה). לאחר שנת עבודה הודעה מוקדמת של חודש. עובד יומי /שעתי- במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה – שבועיים. במהלך שנת עבודתו השנייה – שבועיים ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. במהלך שנת העבודה השלישית – שלושה שבועות ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנות עבודה ואילך – חודש.

אם המעביד פיטר אותי ללא ימי הודעה מוקדמת, האם אני יכול לדרוש שישלם לי על הימים הללו?

תשלום עבור הודעה מוקדמת במקרה והמעביד לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כחוק, יהיה זכאי העובד לפיצוי, בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה בו העובד לא נתן הודעה מוקדמת כחוק, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה. המעביד יכול לבחור אם להעסיק עובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לא- אך בכל מקרה חייב לשלם עבורה.

אני עובד באותו מקום כבר שנתיים, מעולם לא יצאתי לחופשה כיצד אני יודע כמה ימי חופשה מגיעים לי עד כה?

לעובדים שמועסקים בשבוע במשך חמישה ימים: מגיע 10 ימים נטו (ללא שבתות) בשנה במשך 4 השנים הראשונות ו-11 ימים בשנה החמישית. לעובדים שמועסקים 6 ימים בשבוע: מגיע 12 ימים בארבע שנים ראשונות ובשנה החמישית – 14 יום. מספר ימי החופשה עולה עם הוותק.

האם מגיע לי שכר עבור ימי מחלה?

מעסיק חייב בתשלום כנגד הצגת אישור רפואי. יום ראשון לא משולם. השני והשלישי, 37.5% מהשכר היומי. מהיום הרביעי ואילך, 75% משכרו. עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, ורשאי לצבור עד 90 ימים. אפשר לנצל חלק מדמי מחלה הצבורים בגין מחלת בן זוג (6 ימים), הורה או הורה של בן/בת זוג שמלאו לו 65 שנה (6 ימים), מחלת ילד עד גיל 16 (8 ימים), לידה של – בת זוג (7 ימים).

המעביד שלי טוען שבגלל שאני גר קרוב לעבודה לא מגיע לי הוצאות נסיעה.

תלוי מה המרחק בין ביתך למקום העבודה. המרחק המזכה בתשלום הוצאות נסיעה: 500 מ' בין העבודה לבית או 2 תחנות אוטובוס. המעביד חייב בהחזרם עד לסכום מקסימאלי של 23.70 ש"ח ליום לפי התעריף הזול ביותר (כמו 'חופשי חודשי' או נסיעה הלוך-חזור.)

המעביד שלי קיבל אותי לעבודה אבל מעולם לא נתן לי מכתב המאשר זאת.

המעביד מחויב לתת הודעה בכתב על השכר ותנאי העבודה, וזאת לא יאוחר מתום החודש הראשון לעבודה. נעשה שינוי בתנאים – ייתן המעסיק לעובד הודעה בכתב על השינוי. חשוב לזכור כי חובה על המעביד לתת לעובד הודעה על התחלה וסיום יחסי עבודה בכתב.

עבדתי בניקיון בסופר באמצעות חברת כוח אדם, במשך שנתיים וחצי. במהלך העבודה נגרמו לי נזקים רפואיים בגלל חומרי הניקיון. פניתי לרופא תעסוקתי אשר קבע שאיני כשירה להמשיך בעיסוקי כעובדת ניקיון ומוגבלת לעבודה עם חומרים שעשויים לגרות את דרכי הנשימה. הרופא התעסוקתי שוחח עם המעסיק וביקש ממנו להציע לי עבודה אחרת. פניתי למעסיק ובקשתי שיציע לי עבודה שמתאימה לקביעה של הרופא התעסוקתי או לפטר אותי ולשלם לי פיצויי פיטורים. למעסיק אין עבודה אחרת להציע לי והוא מסרב לשלם פיצויי פיטורים, האם זה חוקי ?

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד זכאי לפיצויי פיטורים אם התפטר לרגל מצב בריאותו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות. על פי לשון החוק, כפי שפורש על ידי בתי הדין לעבודה, אין די בכך שהמצב הבריאותי הלקוי היה בבחינת "רקע" להתפטרות, אלא יש להראות כי המצב הבריאותי הוא המניע להתפטרות או לפחות אחד המניעים הממשיים לכך. את המסמכים המעידים על המצב הרפואי הלקוי יש להביא מרופא תעסוקתי. יש לשים לב כי על פי הפסיקה חייב העובד המתפטר עקב מצב בריאותי להודיע למעסיקו על כוונתו להתפטר מראש, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה חלופיים שיאפשרו לעובד להמשיך בעבודתו. עם זאת, אין העובד חייב לקבל כל עבודה אחרת שמציע לו המעסיק, אלא רק עבודה ההולמת את כישוריו. רק במידה והמעסיק לא הצליח למצוא לעובד עבודה המתאימה למגבלותיו, זכאי העובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.

עבדתי בניקיון בחברה קבלנית, במשך 5 שנים. יצאתי לחופשת לידה, כשחופשת הלידה הסתיימה, כתבתי מכתב לחברה והודעתי להם שאני לא חוזרת לעבודה ושאני מתפטרת בשביל לטפל בתינוקת. המעסיק טוען שלא מגיעים לי פיצויי פיטורים מלאים בגלל שהתפטרתי בעצמי. האם המעסיק יכול להגיד דבר כזה?

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי, עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, תהיה זכאית לפיצויי פיטורים בתנאי מפוטרת. חשוב להדגיש כי אם אין בכוונתה של העובדת לחזור לעבודה, עד 9 חודשים מיום שילדה, היא צריכה למסור הודעה בכתב למעסיק שהיא מתפטרת ושאין בכוונתה לחזור לעבודה.


רווחה

האם אפשר להפנות ילד לועדת השמה גם ללא הסכמת הוריו ?

כן. יש להודיע להם על ההפנייה ולהזמינם להופיע בפני הועדה.

האם לרשויות הרווחה יש סמכות להוציא ילד מרשות הוריו ללא הסכמתם, רק בשל חוסר שיתוף פעולה של ההורים ?

לא. השופט ברק אמר: "כדי להצדיק הוצאתו של קטין מרשות הוריו הטבעיים צריכה להתקיים עילה מיוחדת ויוצאת דופן. הילד יוצא מרשות הוריו, ללא הסכמתם, רק כאשר הדבר מחויב המציאות ובלתי נמנע. טובת הילד משמשת נדבך מרכזי בגדר בחינתן של דרכי הטיפול השונות, ובהן טיפול הכרוך בניתוק הילד מהוריו. טובתם של ילדים דורשת, לרוב, כי יימצאו ברשות הוריהם, במסגרת התא המשפחתי הטבעי".

במלים אחרות, רק בהתקיים סכנה קרובה לוודאית לשלום הילד אפשר להוציאו ממשפחתו למרכז חירום בלא דיחוי ובלא המתנה למיצוי ההליך השיפוטי


עולים במשפט ובצדק

אני סטודנט יוצא אתיופיה. כיצד עלי לפנות אליכם לבקשת מלגה?

טבקה מחלקת מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במקצועות שונים, ולסטודנטים למשפטנים יוצאי אתיופיה, מספר פעמים בשנה. המלגות מתפרסמות באתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד, ומופצות לכל הסטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה הרשומים במאגר שלנו. אם הינך סטודנט למשפטים יוצא אתיופיה, אנו מזמינים אותך לעדכן את פרטיך המופיעים במאגר שלנו ונודיע לך כשמתפרסמת מלגה.

אני סטודנט שנה ראשונה למשפטים. כיצד ומתי אתם ממליצים לי להתחיל לחפש התמחות?

העצה הטובה ביותר שאנו יכולים לתת לך היא, שבשנה הראשונה תלמד בעיקר מבואות למקצועות, ועל כן יהיה לך יותר קל להצטיין במקצועות אלה. אם הוצאת ציון נמוך במועד א' במבחן או בעבודה, אנו ממליצים לך לגשת לתקן את הציון במועד ב'. הצטיינות בשנה הראשונה ללימודיך תקל עליך בחיפוש ההתמחות בשנה השנייה, וכן תאפשר לך, אם תחפוץ בכך, לעבור בשנה השנייה מהמוסד שבו אתה לומד, לאחת האוניברסיטאות. שני פרמטרים אלה, הצטיינות ולימודים באוניברסיטה, יקלו עליך בהמשך למצוא התמחות במקום טוב.

איך נרשמים למסלול טרום-ההתמחות שלכם?

טבקה מפעילה מסלול טרום התמחות, במסגרתו סטודנטים נבחרים יוצאי אתיופיה, יעבדו יום בשבוע במשרד עורכי דין נחשב או במחלקה משפטית. במהלך טרום ההתמחות מוצמדים לכל סטונדט חונכים בתחומים בהם עוסק הסטודנט בעבודתו, וכן ניתנות לו הכשרות שונות. המטרה היא לסיים את טרום ההתמחות בהצלחה, ולהיקלט במשרד כמתמחה. סטודנטים בשנה השנייה ומעלה מוזמנים לשלוח קורות חיים, ציונים והמלצות לכאן.

אני מחפש התמחות ולא מוצא. מה עלי לעשות?

ראשית, תוכל להירשם להכשרות שעורכת טבקה, במסגרתן תזכה לתגבור במקצועות שלא חוזקו על ידך במהלך הלימודים, וכן תיחשף למקצועות המשפט השונים ולעורכי דין ידועים בעולם המשפט. בוגרי ההכשרות שיוכיחו פוטנציאל, יזכו לליווי צמוד על ידי טבקה, ולסיוע במציאת מקום התמחות הולם. בנוסף, טבקה עורכת סדנת הכנה למציאת מקום התמחות, וכן יריד תעסוקה למתמחים יוצאי אתיופיה. על מנת לקבל מידע על הכשרות אלה ועל יריד התעסוקה, אנא הירשם או עדכן פרטיך במאגר הסטודנטים שלנו.

האם טבקה מסייעת גם במציאת עבודה כעורך דין?

טבקה מקבלת מדי פעם הצעות עבודה ייחודיות ליוצאי אתיופיה, ותשמח להעביר אותן לעורכי הדין יוצאי אתיופיה. על מנת לקבל הצעות עבודה אלה, אנא הירשם במאגר עורכי הדין שלנו.