פיטורי אישה בהיריון- ידיעות נגט 02/2015

פוטרה בשל היריון וזכתה בפיצוי

פוטרה בשל היריון וזכתה בפיצוי