עמותת "טבקה" תצטרף כידידת ביהמ"ש לתביעה ייצוגית נגד קופ"ח כללית

עמותת "טבקה" תצטרף כידידת ביהמ"ש לתביעה ייצוגית נגד קופ"ח כללית