משרות במשרד המשפטים

לסנגוריה הציבורית מחוז דרום

דרוש/ה עורך/ת דין למילוי מקום של עובדת היוצאת לחופשת לידה

משרה זו מיועדת לבני העדה האתיופית

תואר המשרה:  עוזר/ת – סגן/ית בכיר/ה  (סנגוריה ציבורית)

 

תקופת העסקה – עד 3 חודשים (עם אופציה להארכה),  תחילת העסקה משוערת סוף דצמבר   2017  

 

מס' עיסוק: 50003179

 

מס' המשרה בתקן:  81064775

 

הדרגה:  ב – א3,  025 דירוג סנגורים ציבוריים

 

חלקיות:  100 אחוז

 

היחידה:  יחידת סנגוריה ציבורית – מחוז דרום

 

מקום העבודה:  באר – שבע

 

תאור התפקיד:

ייצוג חשודים, נאשמים ונידונים בהתאם לחוק הסנגוריה הציבורית התשנ"ו – 1995 בפני בתי משפט, בתי דין וועדות שונות ככל שיידרש במסגרת התפקיד ובכל מקום. ביצוע אחת או יותר מהמטלות הבאות:  קביעת זכאותם של חשודים, נאשמים ונידונים הפונים לקבלת ייצוג משפטי מטעם הסנגוריה הציבורית ;מינוי סניגורים ציבוריים בתיקים בהתאם להנחיות הסניגוריה הציבורית והסניגור הארצי או הסניגור המחוזי; פיקוח על קבוצת סנגורים ציבוריים ומתן ייעוץ בתיקים בהם הם מייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית;  חברות באחת מהמחלקות בסניגוריה הציבורית וביצוע מטלות בהתאם לתפקידי המחלקה ולהנחיות הממונים. מילוי מטלות נוספות שייקבעו על ידי הסניגור הארצי והמשנים ו/או הסנגור המחוזי וסגנו ו/או מנהל/ת המחלקה, אף אם הן מסוג הנושאים שבטיפול מחלקה או יחידה אחרת.

 

דרישות סף:

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים

רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת ערכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א- 1961.

מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

ניסיון: ניסיון בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות) :

לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם

 

דרישות רצויות:

ניסיון בלימוד סנגוריה על נאשמים (ניסיון בייצוג חשודים ו/או נאשמים ו/או נידונים במגוון ההליכים במשפט הפלילי).

ידע מעמיק וניסיון מקצועי בתחומי העיסוק של המשרה בפרט ובמשפט הפלילי בכלל.

הכרת הסניגוריה הציבורית ודרכי פעולתה.

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.

 

הערה:

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים עלי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקיד ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

 

אשכול מנהל ציבורי:

מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה.

 

אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים.

 

הערות:

המשרה היא בלתי צמיתה.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים לידי הגב' לימור נגאוקר

בדואר אלקטרוני:     limorn@justice.gov.il  או לפקס מספר: 02-6467403

היום האחרון להגשת בקשות הינו: 20/11/17

 

*******

ליחידה סניגוריה ציבורית – מחוז דרום

 

דרוש/ה מילוי מקום  לתפקיד: רכז/ת בכיר/ה

המכרז מיועד לבני העדה האתיופית

 

היחידה:         :          סניגוריה ציבורית מחוז דרום

 

מקום העבודה :         קרן היסוד 4, בניין קרסו, באר שבע

 

המשרד           :          משפטים

 

תואר משרה   :  רכז/ת בכיר/ה, במתח דרגות 17-15 (מנהלי)           

 

הדרגה                        :          15-17

 

הדירוג                        :          מנהלי

 

חלקיות           :          100%

 

מס' משרה     :          81066417

 

מס' עיסוק     :          51011532

 

תחילת עבודה :          סוף דצמבר 17  

 

תקופת העסקה:        עד 3 חודשים עם אופציה להארכה

 

תיאור המשרה:

עבודה מזכירותית הכוללת: מתן סיוע מנהלי לצורך הטיפול בתיקי הסנגוריה הציבורית ובלקוחותיה, בהתאם להנחיות מנהל המחלקה, המזכיר הראשי המחוזי, הסנגור הציבורי המחוזי ובהתאם לנהלים ולהוראות הקיימים בתחום. ביצוע כל מטלה המיועדת לקדם את הטיפול בתחום האחריות לרבות המטלות הבאות בחלקן או בכללותן:

קבלת פניות למינוי סנגור ציבורי מבתי משפט, מתחנות משטרה, מבתי מעצר,

מאסירים ומוועדות שחרורים. הקלדת נתונים למערכת הממוחשבת וטיפול מנהלי

במינוי עורכי דין.

קבלת פרוטוקולים של דיוני בתי המשפט, ועדות פסיכיאטריות, ועדות שחרורים

ועוד, תיוקם והעברתם לטיפול הסנגור המפקח.

ביצוע בדיקות זכאות כלכלית לפונים המבקשים ייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית,

ריכוז הטיפול בתשלומי אגרות בהתאם לתקנות הסנגוריה הציבורית, ריכוז לוח

התורניות של הסנגורים הציבוריים, מתן מענה לבקשות השונות של הסנגורים

הציבוריים הפנימיים והחיצוניים במחוז, טיפול בתשלומי שכר הטרחה של הסנגורים

החיצוניים.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

 

    דרישות המשרה:

    **********

  1. השכלה – תיכונית (12 שנ"ל)
  2. ניסיון – ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כפי שמתואר בפירוט המטלות בתיאור

       התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה –

       לבעלי השכלה אקדמית – 0 שנות ניסיון

       לבעלי השכלה תיכונית + 2 (14 שנ"ל) – שנה

       לבעלי השכלה תיכונית  (12 שנ"ל) – שנתיים

  

    דרישות רצויות:

    **************

    * כושר תכנון וארגון

    * ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת

    * יחסי אנוש  ברמה גבוהה

    * כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה בשפה העברית

 

    הערות:

    המשרה היא בלתי צמיתה.

   

 

קורות חיים לשלוח עד לתאריך 20.11.17 לידי הגב' לימור נגאוקר, בדואר אלקטרוני limorn@justice.gov.il

   או לפקס מספר 02-6467403 

יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.