התבטאות גזענית במכללה

"תחזור לאיפה שבאת, לאתיופיה"