"העברה בדואר אלקטרוני של תכנית – איננה שיתוף אמיתי של בני הקהילה."

"העברה בדואר אלקטרוני של תכנית – איננה שיתוף אמיתי של בני הקהילה.