חבר נאמנים

תפקיד בעמותה שם החבר תואר
יו"ר חבר נאמנים פרופ'  אסא  כשר   מחבר הקוד האתי של צה"ל, חתן פרס ישראל,  יו"ר אורה שוורץ-קיפ  באתיקה המקצועית ולפילוסופיה של פרקטיקה, אוניברסיטת תל-אביב
חבר בחבר נאמנים ד"ר  גדי בן עזר  דוקטור למדעי התנהגות, מכללה למנהל, תל אביב
חבר בחבר נאמנים מאיה ליקוורניק  שותפה במשרד עו"ד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל
חבר בחבר נאמנים ליאת מנחמי  יועצת משפטית, סלקום ישראל
חבר בחבר נאמנים  דן מור שופט לשעבר
חבר בחבר נאמנים ד"ר חיים פרי  מנהל כפר נוער ימין אורד לשעבר
חבר בחבר נאמנים מסקי שיברו זמרת, שחקנית
חבר בחבר נאמנים יאיר צבן  שר הקליטה לשעבר
חבר בחבר נאמנים שבתי שביט ראש המוסד לשעבר
חבר בחבר נאמנים אייל רוזובסקי יו"ר וועד מנהל בטבקה לשעבר,
שותף במשרד עו"ד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל

עמודים נוספים באותו נושא

  • וועד מנהל
  • חבר נאמנים