החזון והמטרות

החזון של טבקה

קהילת יוצאי אתיופיה בישראל תהיה משולבת בכל רקמות החיים בישראל כשווה בין שווים ללא אפליה וגזענות, הכל תוך כבוד לצביונה התרבותי, זהותה ועוצמותיה.

מטרות העמותה

  1. טבקה תפעל להשגת צדק ושוויון, תגן על הזכויות הבסיסיות של קהילת יוצאי אתיופיה ותחתור למיגור תופעות של אפליה וגזענות נגד הפרט או הקהילה.
  2. טבקה תפעל להקניית ידע לבני הקהילה האתיופית, להבנת משמעות החיים בחברה דמוקרטית המושתתת על ערכי שוויון וצדק, וכן תחנך ללקיחת אחריות ולחיזוק הסובלנות ההדדית כך שישראל תהיה לחברה רב תרבותית שוויונית וצודקת.
  3. טבקה תפעל לטיפוחה, חיזוקה והעצמתה של הקהילה ולצמיחתה של מנהיגות קהילתית ומקצועית ותפתח רשתות חברתיות שיסייעו בשילובם של בני הקהילה בכל רמות החיים בישראל.

 

 

 

עמודים נוספים באותו נושא

  • החזון והמטרות
  • על טבקה
  • משפחת טבקה